Biznes

Metody ochrony osób i mienia – jakie są?

Ochrona osób i mienia to proces, na który składa się wiele różnorodnych działań. Ich wspólnym celem jest jednak dostarczenie osobom chronionym jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa poprzez podejmowanie odpowiednich kroków w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia groźnych wydarzeń.

Ochrona fizyczna osób i mienia – formy

Wyróżniamy dwie główne formy ochrony osób i mienia: bezpośrednią oraz techniczną. Ochrona bezpośrednia dzieli się dodatkowo na dwa podtypy.

 • Ochrona bezpośrednia – dzieli się na ochronę stałą i doraźną. To praca wykonywana przez ochroniarza osobiście. Do tej formy ochrony zalicza się również konwojowanie gotówki, wartościowych przedmiotów czy też tych niebezpiecznych
  • ochrona doraźna, polegająca głównie na czasowym zapewnianiu ochrony osobie, obiektowi czy podczas wydarzenia. Może być to np. zabezpieczenie spotkań, podróży służbowych czy właśnie imprez masowych
  • ochrona stała, realizowana w sposób ciągły, wykorzystywana w obiektach, budynkach, halach czy magazynach, a także centrach handlowych itp.
 • Ochrona techniczna – polega na zabezpieczeniu technicznym chronionego obiektu lub terenu. Na tę formę ochrony składają się różne działania związane z instalacją i obsługą elektronicznych urządzeń, systemów alarmowych i innych środków technicznego zabezpieczenia. Ochrona techniczna obejmuje zatem montaż, eksploatację, konserwację oraz ewentualne naprawy tego typu urządzeń i systemów bezpieczeństwa.

Metody ochrony oferowane przez firmy ochrony osób i mienia

Ochroniarze podejmują wiele działań, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo i zminimalizować zagrożenia. Są one zawsze dobierane do potrzeb zleceniodawcy, jak i specyfiki chronionego obiektu. Działania ochrony mają też na celu zapewnienie poczucia psychicznego komfortu u osób przebywających na terenie objętym jej nadzorem. Niektóre z najistotniejszych zadań składających się na ochronę osób i mienia to:

 • Ustalanie tożsamości osób i legitymowanie ich
 • Stosowanie kontroli dostępu z użyciem np. bramek czy czytników biometrycznych
 • Ujmowanie osób stwarzających zagrożenie, w razie potrzeby z użyciem środków przymusu bezpośredniego np. kajdanek czy broni gazowej
 • Powstrzymywanie prób włamań, kradzieży oraz innych aktów wandalizmu
 • Zabezpieczanie obiektów przed aktami sabotażu
 • Obsługa systemów monitoringu
 • Tworzenie posterunków stałych oraz tymczasowych na wyznaczonym terenie
 • Monitorowanie stanu konkretnych pomieszczeń
 • Dokumentowanie zdarzeń
 • Wsparcie w kryzysowych sytuacjach, takie jak przeprowadzanie akcji ratowniczych oraz świadczenie ochrony przeciwpożarowej

Profesjonalna ochrona fizyczna osób i mienia charakteryzuje się przede wszystkim wysokim wyspecjalizowaniem kadry, jej odpowiednim przeszkoleniem oraz gotowością do natychmiastowego podejmowania adekwatnych do sytuacji działań. Więcej na temat metod ochrony osób i mienia można przeczytać na: https://bezpieczenstwo.impel.pl/ochrona-fizyczna/

Redakcja atomtrefl.pl

AtomTrefl.pl to dynamiczna strona internetowa poświęcona szeroko pojętej tematyce związanej z atomem i technologią jądrową. Zawiera bogate źródło informacji, artykułów i aktualności, które służą zarówno edukacji, jak i dostarczaniu bieżących wiadomości z branży. Strona ta jest znakomitym zasobem dla studentów, badaczy i wszystkich zainteresowanych tematyką energii atomowej, oferując zarówno dogłębną wiedzę, jak i najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie.