Zakupy

Utrzymanie czystości w obiektach a przepisy BHP

Czystość w obiekcie komercyjnym wpływa na zdrowie oraz na samopoczucie pracowników, klientów i gości. W firmie za utrzymywanie porządku odpowiada zarówno pracodawca, jak i pracownik. Które czynności powinny być wykonane przez pracownika, a o co musi zadbać pracodawca? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w niniejszym artykule.

Przepisy BHP w kwestii utrzymania czystości i rola pracownika

Jeszcze do niedawna w niektórych niewielkich firmach zadaniem pracowników było sprzątanie pomieszczeń wspólnych. Warto jednak wiedzieć, że przepisy prawa obligują pracodawcę do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. A sam pracodawca nie może delegować zadań, które nie odpowiadają kwalifikacjom pracownika i są czynnościami nie zawartymi w umowie.

Zadaniem pracownika jest utrzymanie czystości na swoim stanowisku pracy, a także dbanie o stan maszyn i sprzętu używanego w trakcie powierzonych pracownikowi zadań. Chodzi tutaj np. o sprzątanie biurka, odłączanie urządzeń od zasilania po skończonej pracy, odnoszenie na miejsce narzędzi lub dokumentów, a nawet mycie naczyń po posiłku.

Czystość w miejscu pracy – za co odpowiada pracodawca?

Właściciel firmy lub zarządca obiektu musi zadbać o porządek w obiekcie, a także o zapewnienie odpowiednich warunków pracy. W tym celu wyznacza pomieszczania sanitarne oraz wspólne, zwykle przeznaczone do spożywania posiłków, zmiany odzieży czy nawet odpoczynku w czasie pracy. W tych pomieszczeniach pracodawca musi zapewnić porządek, do tego celu może skorzystać z usług podmiotów zewnętrznych – informacje w tym temacie dostępne są na stronie https://czystosc.impel.pl/sprzatanie-obiektow/

Firma sprzątająca odpowiedzialna za czystość w obiekcie musi cechować się doskonałą organizacją pracy, powinna wywiązywać się z obowiązków ustalonych w harmonogramie sprzątania. Dzięki temu obiekt utrzymywany będzie w nienagannym porządku, a w pomieszczeniach sanitarnych nie zabraknie środków czystości. Tutaj należy zaznaczyć, że właściciel obiektu musi zadbać również o tereny zewnętrzne. Utrzymanie czystości na zewnątrz budynków komercyjnych polega głównie na odśnieżaniu, zamiataniu chodników i parkingów oraz usuwaniu śmieci. Tym może również zająć się firma sprzątająca.

Profesjonalne usługi sprzątania w obiektach komercyjnych

Duże obiekty komercyjne, zakłady pracy czy placówki użyteczności publicznej charakteryzują się sporą powierzchnią użytkową oraz wzmożonym ruchem. Dbanie o porządek w takim miejscu jest wyzwaniem dla profesjonalistów. Utrzymanie czystości wymaga zastosowania specjalistycznego sprzętu czyszczącego dostosowanego do obiektu oraz skutecznych środków czystości. Do tego dochodzą inne, niezbędne czynności, które również trzeba cyklicznie wykonywać, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom przebywającym w obiekcie (np. czyszczenie wysokościowe, odśnieżanie chodników, koszenie trawników na zewnątrz budynków). Tylko renomowana firma sprzątająca jest w stanie sprostać oczekiwaniom i zapewnić usługi porządkowe na najwyższym poziomie, zgodnie z najlepszymi standardami.

Redakcja atomtrefl.pl

AtomTrefl.pl to dynamiczna strona internetowa poświęcona szeroko pojętej tematyce związanej z atomem i technologią jądrową. Zawiera bogate źródło informacji, artykułów i aktualności, które służą zarówno edukacji, jak i dostarczaniu bieżących wiadomości z branży. Strona ta jest znakomitym zasobem dla studentów, badaczy i wszystkich zainteresowanych tematyką energii atomowej, oferując zarówno dogłębną wiedzę, jak i najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie.