Biznes

Rola instalacji PPOŻ w zabezpieczaniu nieruchomości

Zagrożenie pożarem w budynkach użyteczności publicznej, firmach i innych nieruchomościach jest problemem, który nie może być ignorowany. To właśnie systemy przeciwpożarowe odgrywają ważną rolę w zabezpieczaniu budynków przed pożarami i ich skutkami. Nowoczesne instalacje ppoż to wiele zaawansowanych systemów i technologii wzajemnie ze sobą powiązanych. W artykule przedstawimy najważniejsze rodzaje zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz omówimy funkcje, jaką pełnią instalacje przeciwpożarowe w ochronie obiektów komercyjnych. 

Co składa się na instalacje ppoż?

Systemy przeciwpożarowe składają się z wielu elementów o różnym zastosowaniu. Wymienić można tutaj systemy sygnalizacji pożarowej, systemy oddymiania i tryskaczowe.

Zadaniem systemów alarmowych jest wykrycie zagrożenia (ognia, dymu) i poinformowanie o tym osób  przebywających w obiekcie za pomocą sygnalizatorów dźwiękowych i świetlnych. Przy czym informacja o zagrożeniu trafia niezwłocznie również do służb ratowniczo-gaśniczych. 

System sygnalizacji ppoż jest systemem nadrzędnym względem pozostałych elementów instalacji przeciwpożarowych. Odpowiada za sterowanie systemami wentylacji, kontrolą dostępu, uruchamia również instalacje tryskaczowe w obiekcie. Najważniejszym elementem systemów alarmowych jest centrala odbierająca i przetwarzająca sygnały z czujników zlokalizowanych na terenie nieruchomości.

Z kolei systemy oddymiania i instalacje tryskaczowe mają zminimalizować zagrożenie i jego skutki. Dzieje się to poprzez odprowadzenie dymu na zewnątrz budynku i wtłoczenie wody poprzez sieć tryskaczy zamontowanych w stropie nad konkretnym obszarem.

Jaką funkcję odgrywają instalacje przeciwpożarowe w budynkach?

Nadrzędnym celem instalacji ppoż jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno dla osób, jak i dla mienia. Systemy przeciwpożarowe mają za zadanie:

  • wykrywać zagrożenie w postaci ognia lub dymu,

  • alarmować ludzi o niebezpieczeństwie,

  • ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia,

  • zapobiec rozprzestrzenianiu się toksycznego dymu,

  • wspomóc bezpieczną ewakuację ludzi z budynku,

  • chronić mienie.

Warto zaznaczyć, że instalacje ppoż powinny być dostosowane do konkretnego obiektu zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, a także regularnie serwisowane.

Sprawność instalacji ppoż – jak ją zapewnić?

Najmniejsza wada w systemach przeciwpożarowych może mieć negatywne skutki dla bezpieczeństwa w obiekcie. Dlatego właściciele i zarządcy obiektów są zobligowani do wykonywania systematycznych przeglądów i konserwacji instalacji ppoż, zapewniających utrzymanie ich w sprawności i gotowości do działania. Prace te powinny być wykonywane terminowo przez wykwalifikowany personel zgodnie z przepisami prawa, 

Najlepszym rozwiązaniem jest outsourcing działań związanych z obsługą instalacji przeciwpożarowych. Jedna firma, taka jak ta ze strony https://serwis-techniczny.impel.pl/dostosowanie-obiektow-do-wymogow-ppoz/, może zająć się zarówno instalacją systemów przeciwpożarowych, jak i ich bieżącą obsługą, konserwacją i naprawą, a także dostosowaniem obiektu do aktualnych wymogów przeciwpożarowych. Całościowe i profesjonalne podejście do tematu ochrony przeciwpożarowej w obiekcie gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia.

Redakcja atomtrefl.pl

AtomTrefl.pl to dynamiczna strona internetowa poświęcona szeroko pojętej tematyce związanej z atomem i technologią jądrową. Zawiera bogate źródło informacji, artykułów i aktualności, które służą zarówno edukacji, jak i dostarczaniu bieżących wiadomości z branży. Strona ta jest znakomitym zasobem dla studentów, badaczy i wszystkich zainteresowanych tematyką energii atomowej, oferując zarówno dogłębną wiedzę, jak i najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie.