Biznes

Jak uzyskać alimenty na pełnoletnie dziecko?

Jak powszechnie wiadomo rozwód rodziców wiąże się często z przyznaniem alimentów na rzecz dzieci. Co przy tym istotne, to świadczenie może przysługiwać nie tylko małoletnim, ale również pełnoletnim. W jakich sytuacjach 18-latkowie dostaną pieniądze? Na to pytanie odpowiada prawo rodzinne.

Czym jest obowiązek alimentacyjny?

Najwięcej informacji o alimentach można znaleźć w ustawie Kodeks rodzinny i opiekuńczy. To właśnie tam bowiem uregulowano wszelkie kwestie rodzinne. Obowiązek alimentacyjny to obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Obciąża on krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Najczęściej alimenty płacą rodzice na rzecz dzieci, które na co dzień nie pozostają pod ich pieczą. O ile oczywiste jest, że takie świadczenie przysługuje na rzecz małoletnich dzieci, ich przyznanie na rzecz dorosłych dzieci jest niejednokrotnie przedmiotem sporu. Na szczęście wszelkie wątpliwości rozwiewa dzisiaj prawo rodzinne oraz bogate orzecznictwo sądów.

Kto otrzyma alimenty?

Rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dzieci, które nie są jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Poza wskazanym przypadkiem uprawniony do świadczeń jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku. Prawo rodzinne nie wskazuje tak naprawdę wieku dziecka, któremu przysługują alimenty. Co do zasady zatem mogą one zostać przyznane na rzecz pełnoletnich dzieci. W przepisach zaznaczono jednak, że rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Jak uzyskać alimenty od rodzica?

W praktyce zatem każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie. Stosunkowo łatwo jest uzyskać alimenty od rodziców dzieciom, które ukończyły 18 rok życia, ale nadal się uczą. Jeżeli wybrały standardowy tok kształcenia, kończąc szkołę średnią i idąc na studia, nikt nie powinien mieć jakichkolwiek wątpliwości. Problemy pojawią się, gdyby po skończeniu studiów dziecko podjęło kolejne studia lub studia podyplomowe. Niepracujący 24-latkowie mogą mieć już trudności w uzyskaniu świadczenia alimentacyjnego. Nie wspominając już o tych, którzy podjęli jakąkolwiek pracę. W takich sprawach należy opierać się nie tylko o obowiązujące prawo rodzinne, ale również funkcjonujące orzecznictwo sądów.

Redakcja atomtrefl.pl

AtomTrefl.pl to dynamiczna strona internetowa poświęcona szeroko pojętej tematyce związanej z atomem i technologią jądrową. Zawiera bogate źródło informacji, artykułów i aktualności, które służą zarówno edukacji, jak i dostarczaniu bieżących wiadomości z branży. Strona ta jest znakomitym zasobem dla studentów, badaczy i wszystkich zainteresowanych tematyką energii atomowej, oferując zarówno dogłębną wiedzę, jak i najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie.