Biznes

Czym jest uszlachetnianie towaru?

Przy odprawie celniej, jak łatwo się domyślić, obowiązuje bardzo wiele procedur. Przedsiębiorcy, którzy zajmują się importem lub eksportem powinni dokładnie się z nimi zapoznać. Warto w pierwszej kolejności zapoznać się z procedurami specjalnymi przy odprawie celnej. Mowa tutaj między innymi o czynnym lub biernym uszlachetnianiu towarów.

Czym tak naprawdę jest uszlachetnianie towaru?

Uszlachetnianie towaru najprościej rzecz mówiąc to specjalna procedura odprawy celnej. To właśnie dzięki niej możliwe jest czasowe przywożenie, czy też wywożenie ładunków na obszar cenny UE. Wszystkie towary można oczywiście poddać procesom przetwarzania. Mowa tutaj między innymi o naprawie, montażowi, czy też o obróbce. Dzięki temu rozwiązaniu można skorzystać na przykład ze zwolnienia z należności celnych. Uszlachetnianie towaru dzielimy obecnie na bierne i czynne.

Czym jest uszlachetnianie bierne?

Uszlachetnianie bierne stosuje się wtedy, gdy przedsiębiorcy zależy wyłącznie na czasowym uszlachetnianiu towaru poza unijnym obszarem celnym. Pamiętać należy o tym, że po dopuszczeniu ładunku do obrotu można skorzystać z całkowitego albo częściowego zwolnienia od cła. Na uszlachetnianie bierne mogą ubiegać się praktycznie wszyscy przedsiębiorcy, którzy posiadają zarejestrowaną firmę na terenie celnym UE. Pamiętać należy jednak o tym, że uszlachetnianie nie dotyczy towarów, których wywóz automatycznie wiąże się z umorzeniem należności celnych przewozowych.

Czym jest uszlachetnianie czynne?

Uszlachetnianie czynne polega z kolei na poddaniu towaru (na unijnym obszarze celnym) większej liczbie procedur naprawczych. Po uzyskaniu pozwolenia można uniknąć na przykład wszelkich opłat celnych przewozowych. Procedura naprawcza tego typu umożliwia poddanie towaru jednemu procesowi albo znacznie większej liczbie procesów uszlachetniania. Pozwolenie mogą uzyskać wyłącznie firmy, które znajdują się na terenie UE.

O czym należy pamiętać?

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z procedur uszlachetniania towarów zobowiązani są do złożenia stosownego wniosku. W niektórych sytuacjach niezbędne jest dołączenie wymaganych dokumentów oraz złożenie zabezpieczenia celnego. Osoby, które nie wiedzą jak prawidłowo złożyć wniosek mogą oczywiście skorzystać z fachowej pomocy specjalistycznych firm. Jeżeli pozwolenie obejmuje więcej niż jedno państwo członkowskie UE to można je otrzymać w przeciągu 120 dni. Jeżeli nasze pozwolenie obejmuje wyłącznie jedno państwo członkowskie to pozwolenie można otrzymać w ciągu 30 dni.

Zabezpieczenie celne – co trzeba wiedzieć?

Przy uszlachetnianiu biernym i czynnym niezbędne jest złożenie zabezpieczenia celnego. Można tego dokonać nie tylko w formie gotówki, ale również w formie specjalnego zobowiązania złożonego przez gwaranta. Wysokość zabezpieczenia celnego ustala zawsze określony urząd. W większości przypadkach kwota zabezpieczenia równa się wartości cła i dodatkowo obejmuje podatek VAT. Warto wspomnieć o tym, że nie w każdej sytuacji trzeba złożyć zabezpieczenie VAT-u. Aby uniknąć dodatkowego zabezpieczenia niezbędne jest złożenie urządowi dokumentu potwierdzającego, że mamy firmę zarejestrowaną jako czynny podatnik VAT. Nie można posiadać również zaległości z tytułu cła i podatków. Na przedsiębiorcy nie mogą być prowadzone również postępowania egzekucyjne, upadłościowe i likwidacyjne. Ubezpieczenie generalne należy złożyć najpóźniej przed rozpoczęciem pierwszej operacji. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie pojedyncze to trzeba je składać zawsze przed rozpoczęciem każdej kolejnej operacji.

Redakcja atomtrefl.pl

AtomTrefl.pl to dynamiczna strona internetowa poświęcona szeroko pojętej tematyce związanej z atomem i technologią jądrową. Zawiera bogate źródło informacji, artykułów i aktualności, które służą zarówno edukacji, jak i dostarczaniu bieżących wiadomości z branży. Strona ta jest znakomitym zasobem dla studentów, badaczy i wszystkich zainteresowanych tematyką energii atomowej, oferując zarówno dogłębną wiedzę, jak i najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie.